Jump to content
Bless Gaming Forums

Search the Community

Showing results for tags '925 bons'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Игровые сервера
  • Bless Universe
 • Gaming Servers
  • Bless Universe
 • Gaming Servers
  • Bless Universe

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Location


Interests

Found 4 results

 1. Доброго времени суток. Ищу рефералов для хорошего старта на сервере Vegas (x777). Буду предельно рад зарегистрировавшимся по моей ссылке, которые будут вознаграждены с моей стороны. Я предлагаю следующие бонусы ниже: Если воспользуетесь моей ссылкой https://mu.bless.gs/r?492517, то можете рассчитывать на: Бонусы, которые Вам проходят автоматически от системы 10+20+45 Все мои бонусы = 25+50+150 (в случае прохождения всех 3 этапов достижений) И Дополнительные бонусы от меня = 100+175+350 (в случае прохождения всех 3 этапов достижений) ВСЕГО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 925 БОНУСОВ! Информация: Игрокам, зарегистрировавшимся по моей реферальной ссылке, во избежание курьезных ситуаций, просьба написать название аккаунта. После перепроверки всей информации я подтвержу ваше участие в данной программе. Оплата производится как только вы достигаете 55, 75 и 95 рес. Например, если вы достигли 55 ресетов, то сообщите мне об этом здесь в этой теме и я переведу вам все вышеперечисленные бонусы в течение 48 часов. Выплата может осуществлятся после каждого пройденного этапа (55, 75 или 95 рес). Если есть ко мне недоверие, то можно создать топик через администрацию. Важно! Традиционно, как только я закрою все достижения, я оповещу об этом в этой теме и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ бонусы от меня больше не будут выплачиваться (ОТ МЕНЯ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ТОЛЬКО СЕРВЕРНЫЕ БОНУСЫ) Важно! Пожалуйста, не регистрируйтесь по моей реф-ссылке, если вы не готовы качаться быстро. Важно! Для максимально быстрой связи со мной можно использовать дискорд _topovich. ПОЧЕМУ Я? ВЫ ПОМОГАЕТЕ МНЕ - ВЗАМЕН Я БЫСТРО ПЕРЕВОЖУ ВАШИ ЖЕ БОНУСЫ БЕЗ НЕРВОВ, СМС И РЕГИСТРАЦИИ. Все бонусы выплачивались практически моментально на прошлом сервере - ССЫЛКА1 (ДЖЕЙД), ССЫЛКА2 (ДЖЕЙД).
 2. Xin chào tất cả mọi người! Tìm kiếm người giới thiệu cho sự khởi đầu tốt đẹp của tôi trên máy chủ Vegas (x777). Tôi đánh giá cao tất cả các thành viên đăng ký theo liên kết của tôi và sẽ được khen thưởng từ phía tôi. Vegas cung cấp các phần thưởng sau đây: Nếu bạn sử dụng liên kết của tôi https://mu.bless.gs/r?492517, bạn có thể tin tưởng vào: Tất cả tiền thưởng của tôi = 25 + 50 + 150 (trong trường hợp bạn hoàn thành cả 3 giai đoạn thành tích) VÀ Phần thưởng thêm từ tôi = 100 + 175 + 350 (trong trường hợp bạn hoàn thành cả 3 giai đoạn thành tích) BẠN NHẬN TỔNG QUÁT 925 TIỀN THƯỞNG! Một số thông tin: Người chơi đăng ký theo link giới thiệu của tôi vui lòng ghi tên tài khoản. Sau khi kiểm tra kỹ tất cả thông tin, tôi sẽ xác nhận sự tham gia của bạn vào chủ đề này. Ngay khi đạt đủ 55, 75, 95 reset sẽ được thanh toán ngay. Ví dụ: nếu bạn đạt đến 55 lần đặt lại, vui lòng thông báo ngay cho tôi về điều này ở đây về chủ đề này và tôi sẽ chuyển cho bạn tất cả các phần thưởng trên trong vòng 48 giờ. Khoản thanh toán có thể được cung cấp sau mỗi giai đoạn hoàn thành (55, 75, 95 lần đặt lại). Nếu thiếu niềm tin vào tôi thì chúng ta có thể tạo một chủ đề với những nghĩa vụ. Quan trọng! Theo truyền thống, ngay sau khi tôi đóng tất cả các thành tích, tôi sẽ thông báo về điều đó trong chủ đề này và các phần thưởng THÊM từ tôi sẽ không được trả nữa (BẠN SẼ CHỈ NHẬN TIỀN THƯỞNG MÁY CHỦ TỪ TÔI) Quan trọng! Vui lòng không đăng ký theo link ref của tôi nếu bạn chưa sẵn sàng luyện tập nhanh. Văn bản này được dịch qua Google Translate, rất xin lỗi vì bất kỳ lỗi ngữ pháp nào, các bạn. TẠI SAO LÀ TÔI? XEM CÁC CHỦ ĐỀ TRƯỚC ĐÂY CỦA TÔI NƠI TIỀN THƯỞNG ĐƯỢC TRẢ NGAY LẬP TỨC - LINK1 (JADE), LINK2 (JADE)
 3. Hello, everyone! Looking for referals for my good start on Jade server (x10). I would appreciate all members who register under my link which would be rewarded from my side. Jade offers the following bonuses below: If you use my link https://mu.bless.gs/r?477553, you can count on: All my bonuses = 25 + 50 + 150 (in case if you complete all 3 stages of achievements) AND Extra bonuses from me = 100 + 175 + 350 (in case if you complete all 3 stages of achievements) YOU GET 925 BONUSES TOTALLY! Some information: Players who registered under my referral link, please write the name of the account. After double checking all the information I will confirm your participation on this topic. As soon as you reach 17, 22, 27 resets, payment will be made immediately. For example, if you reached 17 resets, please immediately inform me about this here on this topic and I will transfer you all the above bonuses within 48 hours. The payment can be provided after every completed stage (17, 22 , 27 resets). If there is a lack of trust in me, then we can create a topic with obligations. Important! Traditionally, as soon as I close all the achievements, I will notify about it in this topic and EXTRA bonuses from me will no longer be paid (YOU WILL ONLY RECEIVE SERVER BONUSES FROM ME) Important! Please do not register under my ref link if you are not ready to train fast.
 4. Xin chào tất cả mọi người! Tìm kiếm người giới thiệu cho sự khởi đầu tốt đẹp của tôi trên máy chủ Jade (x10). Tôi đánh giá cao tất cả các thành viên đăng ký theo liên kết của tôi và sẽ được khen thưởng từ phía tôi. Jade cung cấp các phần thưởng sau đây: Nếu bạn sử dụng liên kết của tôi https://mu.bless.gs/r?477553, bạn có thể tin tưởng vào: Tất cả tiền thưởng của tôi = 25 + 50 + 150 (trong trường hợp bạn hoàn thành cả 3 giai đoạn thành tích) VÀ Phần thưởng thêm từ tôi = 100 + 175 + 350 (trong trường hợp bạn hoàn thành cả 3 giai đoạn thành tích) BẠN NHẬN TỔNG QUÁT 925 TIỀN THƯỞNG! Một số thông tin: Người chơi đăng ký theo link giới thiệu của tôi vui lòng ghi tên tài khoản. Sau khi kiểm tra kỹ tất cả thông tin, tôi sẽ xác nhận sự tham gia của bạn vào chủ đề này. Ngay khi đạt đủ 17, 22, 27 reset sẽ được thanh toán ngay. Ví dụ: nếu bạn đạt đến 17 lần đặt lại, vui lòng thông báo ngay cho tôi về điều này ở đây về chủ đề này và tôi sẽ chuyển cho bạn tất cả các phần thưởng trên trong vòng 48 giờ. Khoản thanh toán có thể được cung cấp sau mỗi giai đoạn hoàn thành (17, 22, 27 lần đặt lại). Nếu thiếu niềm tin vào tôi thì chúng ta có thể tạo một chủ đề với những nghĩa vụ. Quan trọng! Theo truyền thống, ngay sau khi tôi đóng tất cả các thành tích, tôi sẽ thông báo về điều đó trong chủ đề này và các phần thưởng THÊM từ tôi sẽ không được trả nữa (BẠN SẼ CHỈ NHẬN TIỀN THƯỞNG MÁY CHỦ TỪ TÔI) Quan trọng! Vui lòng không đăng ký theo link ref của tôi nếu bạn chưa sẵn sàng luyện tập nhanh. Văn bản này được dịch qua Google Translate, rất xin lỗi vì bất kỳ lỗi ngữ pháp nào, các bạn.
×
×
 • Create New...